Lv | Ru

Iedvesmai un atbalstam

2019. gada 22.martā Gudrības Vārda biedrības pārstāvji veica Gudrības Valdoņu Mācības grāmatu izplatīšanu Talsos “Grāmatu svētkos” un 23. martā Rīgā personiskās izaugsmes festivālā  “Mainām Pasauli, sākam ar sevi...!" Tā kā šie pasākumi notika īsi pirms 24. marta, Gaismas Hierarhijas Gada svētkiem, tad mūsu aktīvisti šo darbu Cieņā, Pateicībā un Mīlestībā veltīja Lielajiem Skolotājiem, un īpaši mūsu šīszemes Skolotājai Lielās Baltās Brālības Sūtnei Tatjanai Mikušinai. 

No pieredzes zināms, ka vislabāk darbs sokas, ja strādājam ar pozitīvismu sirdī, ja esam noskaņoti uz Dievišķo. Cilvēki atsaucas gaišām, dvēseli pacilājošām domām un emocijām, uz optimismu, uz smaidu un labvēlību. Tomēr, lai optimisms nepazustu situācijās, kad ne viss veicas pēc plāna, mums pašiem jāspēj saglabāt pozitīvas domas, un, ievērojot Gudrības Skolotāju rekomendācijas, vienmēr koncentrēties uz pozitīvo. Koncentrēšanās nozīmē pielietot savu garīgo spēku, lai domas noturētu uz labo, uz Dievišķo.Turklāt tas ietekmē ne tikai mūsu vietējos panākumus, bet panākumus daudz globālākā līmenī. Kungs Šiva 22. aprīļa 2009. gada Vēstījumā skaidro: 

“Jūs paši varat regulēt pārmaiņu procesu uz planētas. Tam ir vajadzīga tikai jūsu koncentrēšanās uz pozitīvo, uz Dievu, uz Augstāko esamības plānu. Kad jūs domājat par Augstāko, sekojat Gaismas Skolotāju norādījumiem un strādājat Vispārējam Labumam, tad šajā kopējā darba procesā dzimst jauna tipa attiecības, kurām ir jānāk vecā attiecību tipa vietā, kas pastāv uz planētas Zeme, bet kuram jātiek iznīcinātam. Jūsu klātbūtnē dzimst jaunas attiecības katrā darbības jomā uz planētas.”

Kad dvēselē rodas pozitīvas, gaišas domas un jūtas? Tad, ja mums ir stipra Ticība, un reizēm vajadzīga pat “dimanta Ticība” (Sanata Kumaras apzīmējums), kas neļauj iezagties šaubām, darbojoties Dievam. Tad arī Smalkā Plāna Palīgi vienmēr būs gatavi palīdzēt. 

Arī šajos divos pasākumos, kuru tēmas skāra katra cilvēka dzīves garīgos aspektus, mūsu stendu apmeklēja pārsvarā pozitīvi noskaņoti ļaudis, meklējot svarīgāko balstu dzīvē – Dievu. Pienāca arī tie, kas jau bija atraduši šo balstu, un viņi paši nešaubīgi izvēlējās sev vajadzīgo Mācības grāmatu. Daudzi bija laimīgi par šādu iespēju – tik tuvu saskarties ar patiesām Dievišķām Zināšanām. Pienāca arī sabiedrībā populāri cilvēki, inteliģences pārstāvji, zinātnieki. Arī šoreiz vislielākā interese un pieprasījums bija pēc Gudrības Skolotāju Mācības tematiskajām grāmatām: “Sarunas par Karmas likumu”, “Mūzikas noslēpumi”, “Dievišķās Gudrības Dārgumi” un citas. Pieprasītas bija arī grāmatas “Sūtne”, kā arī lielā Gudrības grāmata «Книгa Мудрости». Rodas  priekštats, ka pamazām sabiedrībā sāk ienākt domas par to, ka bez paša svarīgākā – bez Dieva nav un nebūs arī pašas dzīves. Priecīgs jaunums ir fakts, ka grāmatu tirdzniecības tīkla “Jānis Roze” veikali sāk paši pasūtīt tematiskās grāmatas, īpaši “Par veselību, laimi, darbu un naudu” un “Sarunas par Karmas likumu”. Tātad sabiedrības apziņā lēnām, bet sāk prevalēt garīgās vērtības. Mūsu pienākums ir palīdzēt uzturēt un atbalstīt šo apziņas izaugsmes procesu, un, kā teikts Mācībā, darboties tajā vietā, kurā dzīvojam. Pat esošās sistēmas ietvaros atradīsies iespējas, to apstiprina mūsu aktīvistu darba pieredze. Iespējas radīsies, ja mēs paši domās būsim noskaņoti darbam, kas nepārtraukti jāturpina. Ja ir spēcīga motivācija, ja sirdis atvērtas, ja esam vērīgi, tad redzēsim, kur un kā darboties. Katrs, kas jau ilgāku laiku veic Mācības izplatīšanas darbu, ir sajutis, kā izmainījusies viņa dzīve. Tāds darbs ir nebeidzams, ja dienā tas ir darbs izstādē vai pasākumā, tad vakaros un brīvdienās tas ir pašizaugsmes darbs un radošs darbs pie Mācības izplatīšanas darba kvalitātes uzlabošanas turpmāk. Kopumā tas ir kvalitatīvi jauns, ar dziļāku jēgu piepildīts dzīvesveids, kas caur domām un jūtām ietver arī Smalko Plānu. 

Mīļie domubiedri! Mēs dalāmies ar savu pieredzi, lai cits citu atbalstītu ar iedvesmu, uzmundrinājumu, jo mūsu panākumi Mācības izplatīšanas darbā ir arī jūsu, kā kopējais ieguvums darbā cilvēku labā. Tā mēs savstarpēji bagātināmies un priecājamies arī par jūsu panākumiem. Pat, ja rezultāts ne vienmēr atbilst cerētajam, tik un tā pats darba process ar Mācību ir liela vērtība. Šajā darbā mēs paši augam un garīgi pilnveidojamies, jo Dieva dāvāto enerģiju ieliekam Dievišķā darbā.

Mūs ļoti iepriecināja mūsu Maskavas un Sankt-Pēterburgas draugu panākumi.   

Viņu apraksti ir ļoti iedvesmojoši. Tā par pasākumu “Дели базар” Maskavā viņi raksta:  

“Mēs bijām posms, kas pasākuma apmeklētājiem radīja pacilājošu un iedvesmojošu noskaņu”.

Un Sankt-Pēterburgā: 

“Lielā garīgā pacēlumā notika Tatjanas Mikušinas grāmatu izstāde festivālā ЙогАрт. Bija prieks vērot, kā šajā tik ļoti sarežģītajā laikā atrodas degošas Sirdis, kuras savstarpēji pievelkas un piepilda visu telpu ar Mīlestību, Prieku un Pateicību Dievam! Šī vienotība piepilda, apvieno un pavairo spēkus un centienus Kopējā Kalpošanā visai Dzīvībai.”

Viņu prieks ir arī mūsu prieks, kas arī mums piedod cerību, un mēs, savukārt, arī vienmēr vēlamies dalīties ar savu pieredzi, lai mums vienam otru atbalstītu un iedvesmotu. Jo darbs ar Mācību un ar Mācības grāmatām ir neizsmeļams jaunu garīgo atklājumu avots, gan katram individuāli, gan kopīgi!  Robežas jau pastāv tikai fiziskajā plānā, Smalkajā Plānā mūsu Kalpošana un Kalpošanas Prieks visai cilvēcei vienmēr bija, ir un būs kopīgs!

 

 

 

 

Piesakieties jaunumiem!

Lūdzu, ievadiet savu e-pasta adresi: