Lv | Ru

Unikāls notikums!

Starptautiska Rīgas, Kauņas un Sofijas Sirius-Centru aktīvistu tikšanās Rīgā 2018.gada 30. un 31. martā

Prātam netverami, cik acīmredzami un nepārprotami mūsu pasaulē strādā Mācība, kas dota ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību.

Uz mūsu Rīgas Sirius-Centru paciemoties un tuvāk iepazīties atbrauca Sofijas Sirius-Centra un Kauņas Sirius-Centra aktīvisti.

Pirms gada tikšanās laikā Lietuvā (встреча в Каунассе) mums bija iecere pakāpeniski sadraudzēties ar tuvākajiem Sirius-Centriem un, kad nodevām Zitai ceļojošo kristāla zemeslodi, nosaucām tieši Bulgāriju. Un šogad tieši bulgāriem radās impulss un iespēja atbraukt pie mums.

Tikšanās bija neparedzēta un neprognozēta. Daudz bija dažādu laimīgu sakritību. Mēs bijām vienoti visā, un tādēļ viss notika dabiski un nepiespiesti: gan kopīgā Lieldienu svinēšanā, gan tikšanās iespēja ar attālu Latvijā dzīvojošo domubiedri Intu Serģi. Inta laimēja izlozē grāmatu «Книгу Мудрости» (“Gudrības Grāmatu”), un tagad bija laimīga iespēja  svinīgi viņai to pasniegt. Visi redzējām, kā Dievs strādā un nekļūdās izvēlē pat arī spēlē. Bija brīnums, cik atbildīgi Inta bija gatavojusies šim brīdim, kā viņa saņēma šo grāmatu, kā pateicās visiem domubiedriem...

Pirmajā dienā netika aizmirsts arī skumjais notikums Kemerovā, un visi klātesošie klusībā palūdzām par Kemerovā bojā gājušajiem bērniem, visiem bez vārdiem bija skaidrs, kā tas saistīts ar ugunsgēku Sūtnes mājā. Apzināmies, ka esam atbildīgi par notiekošo uz planētas. 

Pirmā diena noslēdzās ar kopīgu Kunga Šivas Vēstījuma lasīšanu, jo pēc daudzu domubiedru lūguma mūsu vietnē bija izsludināta kopīga 40 dienu Vēstījumu lasīšana. 

Otrā tikšanās dienā spilgts iespaids bija bulgāru draugu dāvana - sagatavotā videokompozīcija ar Iemīļotā Alfas Vēstījumiem.

Tikšanās gaitā uzklausījām viens otra pieredzi, lai saprastu, kas mums ir kopējs un kas atšķirīgs. Atcerējāmies Kustības “Par Tikumību!” 2.kongresu. Iluta Pavezska pastāstīja, kā viņa vada vietni www.tikumiba.net, un kādi jautājumi tiek risināti par tikumības tēmu soc. tīklos. Astra Kretulniece dalījās pieredzē par Gudrības Valdoņu Mācības izplatīšanas darbu, kā arī bija sagatavojusi materiālu par Ūdensvīra Laikmeta astroloģiskajiem aspektiem. Rita Devele pastāstīja par iespaidiem darbā ar filmas “Matilde” kino skatītājiem.

Tikšanās noslēdzās ar kopīgu Kunga Šivas mantras dziedāšanu.

Dzīvē reti iznāk sastapties ar tādu sirsnību dvēseles līmenī, taču mēs redzam, kā dzīvē ik dienas izpaužas viss, ko varam saistīt ar grāmatā “Gudrības Grāmata” («Книги Мудрости») paustajām Patiesībām - grāmatā, kas nodiktēta mums kā dāvana ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību.

Ar mīlestību, Veronika, Rīgas Sirius-Centrs

Viss interesantais visbiežāk notiek neieplānoti. Ja notikumu gaitu atdod Dieva rokās, tad parasti vienmēr var sagaidīt labu izdošanos.

Ziņa par to, ka uz Rīgu brauc viesi no Bulgārijas, bija ļoti patīkama, lai arī negaidīta. Tieši pirms gada Kauņas Sirius-Centrā ciemojās latvieši, un Veronika Lāce lietuviešiem pasniedza kristāla Zemeslodi ar vēlējumu, lai šis simbols nākamajā gadā tiktu nodots tālāk citam Sirius-Centram. Interesanti sanāk, ka pirmie tika it kā nejauši nosaukti tieši bulgāri. Un lūk, šogad bulgāri pēc sirds aicinājuma paši nolēma apciemot Latviju. Lietuviešiem atlika tikai pievienoties, lai nodotu simbolisko Zemeslodi bulgāru grupas domubiedriem ar to pašu vēlējumu – lai Zemes lode griežas tālāk, lai ar Dieva palīdzību stiprinās un gūst jaunas īpašības draudzības saites starp Sirus-Centriem.

Mēs ar latviešiem draudzējamies jau gadu, un šī draudzība arvien nostiprinās. Bet nevar vārdos izsacīt, cik ļoti silti bija sirdī, ieraugot draugus no Bulgārijas! Atbraukušas bija radniecīgas Dvēseles! Škita, ka esam pazīstami jau simts gadus. Cik ļoti paplašinās redzesloks, kad satiec cilvēkus, kas iet to pašu ceļu, tikai paralēli, tomēr iepazīt viņus var, tikai satiekoties.

Cilvēki, kas dzīvo ar Dievu sirdī un patiesi ir Mācībā, - tas ir kas neparasts. Šī Sirius-Centru tikšanās pēc Dieva gribas tiešām patiesi savienoja trīs valstu domubiedrus.

Neatkārtojamā Rīgas Sirius-Centra saimniece Veronika, viņas jaukās palīdzes, kolēģi un viesu sirsnīgums – tas viss pārvērta tikšanos par dziļi neaizmirstamu notikumu.

Ar mīlestību, Zita, Kauņas Sirius-Centrs

 

“Mums jārada Baltā Gaismas Gvarde, apbruņojoties ar Labā un Mīlestības vairogu!”

Tikšanās ar Rīgas Sirius-Centru man bija ilgi gaidīta, un mēs no pirmajiem līdz pēdējiem tikšanās mirkļiem priecājāmies par mūsu latviešu un lietuviešu draugu viesmīlību. Mēs brīvi apmainījāmies ar iespaidiem, domām, pieredzi. Īpaša pateicība Veronikai Lācei par visu, ar ko viņa ar mums dalījās! Man radās priekšstats, ka mēs tikāmies ar veciem draugiem, norūdītiem cīņās ar dažādām grūtībām un pašiem ar sevi. Visu, ko mēs piedzīvojām šajās dienās, var raksturot ar seno gudrību: “Ceļu, ko mēs esam nogājuši, varam izmērīt ar jaunu draugu skaitu, nevis ar noietajiem kilometriem.”

Mēs izveidojām spēcīgu saiti, kas mums būs par pamatu turpmākajam darbam.

Sirsnīgi pateicos visiem, kas nodrošināja šās tikšanās iespēju, visiem, kas tajā piedalījās, un tiem, kas mūs atbalstīja.

Hristomirs, Šumena, Bulgārija

Milzīga Mīlestība. Dimanta Ticība. Liels Spēks. Nav baiļu...Prāts saskaņā ar sirdi...

Pateicoties Veronikas vārdiem, pirmoreiz savā dzīvē sapratu, kā cīņu starp Gaismu un tumsu var sajust fiziskajā plānā. Uzdodu sev jautājumu par Kungu Alfu. Pagaidām – savā sirdī.

Tikšanās pati par sevi – Dievišķs brīnums. Iemīlēju draugus. Sapņoju par jaunu tikšanos. Veroniku un visus nesu savā sirdī. Paldies, Dievs! Turpinām iet tālāk!

Veselina Borisova, Burgasa, Bulgārija

 

Mīļie draugi! Nav vārdu, lai aprakstītu pārdzīvojumus, jūtas un emocijas par tikšanos, ko mēs pavadījām kopā ar Latvijas un Lietuvas Sirius-Centriem, un to prieku, ko mēs piedzīvojām šo četru dienu laikā. Kā Mācības, kura dota ar Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību, sekotāji, mēs jūtam, ka arvien grūtāk ir dalīties pat ar saviem vistuvākajiem cilvēkiem ar to Gudrību, kas dota mums GudrībasValdoņu Mācībā. Bet, kad atrodies starp domubiedriem, jūties brīvs savu domu un jūtu izpausmē, negaidot, ka par tevi smiesies vai kritizēs.

Te vēl pievienojas sevišķā Mīlestība un Gaisma, ko mēs sajutām, un ko atnesām uz Bulgāriju, un tieši šo sajūtu gribu nodot saviem tuviniekiem un draugiem.

Milzīga un sirsnīga pateicība Tatjanai Nikolajevnai Mikušinai, mēs sūtām viņai savu mīlestību, atbalstu un gatavību palīdzēt – katrs pēc savām iespējām, lai nodrošinātu apstākļus, kas nepieciešami viņas lielās misijas pildīšanai. Lai Dievs ir ar mums un ar Sūtni!

Svetla, Pazardžikas pilsēta

 

Mīļie draugi no Latvijas, Lietuvas un Bulgārijas!

Paldies par to, ka mēs bijām kopā Rīgas Sirius-Centrā un turpinām būt kopā savās domās vienam par otru. Pateicos Veronikai Lācei par uguni un liesmu, ko es no viņas saņēmu, un par visu, ko viņa dara. Kopš pirmās dienas, kad atgriezos Bulgārijā, mana darbība vērsta uz to, lai satiktos ar visiem, lai varētu nodot viņiem šo liesmu. Es ilgi saviem Plovdivas draugiem stāstīju, kā strādā mūsu Latvijas un Lietuvas draugi, par to, kā mēs jutāmies kopā, kā kopā dziedājām mantras, kā svētījām maizi, un, ka vajag turpināt strādāt, neapstāties.

Paldies, draugi, pateicos Tatjanai Mikušinai, pateicos Valdoņiem, pateicos Dievam!

Miers, Gaisma un Mīlestība!

Raina Peleva, Plovdiva

Mīļie draugi!

Vēlos pateikties jums par šo tikšanos. Mūs apvieno Lielās Baltās Brālības Skolotāju Mācība, kas dota ar Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību. Mums bija laiks kopīgam garīgam darbam, vebināra klausīšanās, mantru dziedāšana un pieredzes apmaiņa. Šīs stundas deva mums siltumu un prieku. Visiem acis staroja citā spēkā. Šodien pēc atgriešanās Dzimtenē mēs turpinām mūsu darbu pie Mācības izplatīšanas.

Es lūdzu Dievu par Zemes cilvēces evolūcijas paātrināšanu, par visu glābšanu.

Ar mīlestību un pateicību, Staņislava

 

Ciemošanās laikā Rīgā mani apbūra vairākas lietas. Vispirms teikšu, ka mani apbūra pati Veronika Lāce. Esmu ļoti priecīgs, ka pasaulē ir tādi cilvēki kā viņa! Mani apbūra arī cilvēki no diviem centriem - Latvijas un Lietuvas. Viņi bija visi par vienu! Ļoti vēlētos, lai tāda saliedētība eksistētu arī starp mums visiem, kas grib, lai Valdoņu Mācība izplatītos arvien vairāk un vairāk. Es domāju, ka mums jāaktivizējas un jādarbojas! Mums jārada Baltā Gaismas Gvarde, apbruņojoties ar Labā un Mīlestības vairogu!

Stingri stāvēsim blakus Sūtnei un aizstāvēsim viņu! Es personīgi esmu gatavs dot no sevis visu! Ar Dieva palīdzību mēs varēsim!

Nikolajs Lačovs, Sofija

 

Es pateicos par to, ka Debesis dāvāja mums iespēju – kopā atrast jaunus horizontus. Mums visiem tiek dota iespēja.

Braucām uz šo tikšanos ar satraukumu, atgriezāmies ar pārliecību, mērķtiecību, izpratni. Un, kā ar iekšējo procesu ārējo izpausmi, atgriezāmies ar maizi. Laikam tā ir ne tikai fiziskā maize, laikam mums tika dota dienišķā maize.

Ar mīlestību un ticību par mūsu sadarbības jauna posma sākumu, Iva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piesakieties jaunumiem!

Lūdzu, ievadiet savu e-pasta adresi: