Lv | Ru

 

„NAV AUGSTĀKAS RELIĢIJAS PAR PATIESĪBU” – šī frāze ir „Slepenās Doktrīnas” apakšvirsraksts, un es centīšos sekot Patiesībai, lai cik neticama tā arī šķistu.
            PATIESĪBAI JĀTIEK PASLUDINĀTAI.

Tatjana Mikušina           
 

Cilvēces vēsturē iestājies Jaunais laikmets un līdz ar to jaunas atdzimšanas laiks, kad aizspriedumiem un gara tumsībai, kas gadsimtiem ilgi ierobežoja cilvēku, jādod vieta patiesām zināšanām un apzinātai evolūcijai.

Pasaules vēsture, kāda tā tradicionāli tiek pasniegta plašai sabiedrībai, ir galēji formāla un daudzos aspektos nepieļaujami izkropļota, un patiesībā maz ko spēj mums iemācīt. Mūžsenās tikumības un garīguma tēmas atspoguļojums, pat ar visiem mūsu augsti attīstītās civilizācijas sasniegumiem, bieži atgādina viduslaiku māņticības apkopojumu un parasti reducējas uz sastingušām pamācībām vai arī visatļautību.

Ir pilnīgi likumsakarīgi, ka divi centrālie aspekti – sākotne un garīgums ir nesaraujami saistīti, pamatodamies viens otrā un papildinādami viens otru.

Mācība, kas izskaidrota darbā "Labais un ļaunais", sākotnēji tika dota 19. gs. ar J. Blavatskas starpniecību, kura saņēma zināšanas tieši no Gudrības Valdoņiem. Ar savas sūtnes starpniecību Valdoņiem bija iespējams pasniegt daļu no slepenajām zināšanām, kas bija tikai visaugstākajiem iesvētītajiem uz planētas, arī zināšanas par patieso cilvēces un planētas attīstības vēsturi.
Lai skaidrotu šīs joprojām nesaprastās un nenovērtētās zināšanas mūsdienu cilvēku prātam un apziņas pakāpei pieejamā formā, lai atjaunotu patieso izpratni par tā saukto Lucifera un eņģeļu krišanu, par cilvēces krišanu, Lielās Baltās Brālības sūtne T. Mikušina ir uzrakstījusi darbu "Labais un ļaunais (Pārdomas, J. Blavatskas "Slepeno Doktrīnu" lasot)". Grāmata uzrakstīta Gudrības Valdoņu vadībā, kurus tagad dzīvojošā paaudze pazīst ar vārdiem Sanats Kumara, Gautama Buda, Kungs Maitreija, Jēzus Kristus, El Morija.

No cilvēces mūžīgajiem Skolotājiem un sargātājiem saņemtās zināšanas, kas izskaidrotas šajā grāmatā, ir sava veida Patiesības pirmavots, kas pastāv neatkarīgi no vispārpieņemtajiem uzskatiem, viedokļiem, intelektuālām teorijām un atzinumiem.
Šīs atklāti pasniegtās slepenās zināšanas pēc būtības ir atslēga izpratnei par cilvēka eksistences un misijas jēgu.

Ir pilnīgi likumsakarīgi un acīmredzami, ka šīs Mācības apgūšana un vērā ņemšana reālajā dzīvē gala iznākumā noteiks visas cilvēces un arī planētas tālāko nākotni.
 

Citāti no grāmatas "Labais un ļaunais":

„Saprāta iegūšana pati par sevi liek cilvēkam izdarīt izvēli starp Labo un Ļauno. Tagad viņš var izvēlēties. Cilvēka saprāts būtībā ir viņa gaismeklis. Un, izmantojot šo instrumentu, cilvēks reāli līdz ar Dievu var kļūt par radītāju vai izmantot savu prātu, lai šajā pasaulē sasniegtu iluzorus mērķus”.

„Ārpus cilvēkveidīgas būtnes nav ne Sātana, ne Ļaunuma. Ļaunums ir pasaulsēkas izpausmes nepieciešamība un viens no tās pamatiem. Ļaunums ir nepieciešams progresam un evolūcijai, kā nakts ir nepieciešama, lai varētu iestāties diena, un kā nāve ir nepieciešama dzīvībai – lai cilvēks varētu dzīvot mūžīgi.”

„Pilnībai, lai tāda tā būtu, jāpiedzimst no nepilnības. Neiznīcīgam jārodas no iznīcīgā, jo iznīcīgais ietver neiznīcīgo un ir tā pamats un pretstats. Absolūtā Gaisma ir absolūtā Tumsa un vise versa. Bet Patiesības mājokļos īstenībā nav ne Gaismas, ne Tumsas. Labais un Ļaunais ir dvīņi, kurus Ilūzijas kundzības ietekmē radījusi Telpa un Laiks. Nošķiriet vienu no otra, atdaliet tos, un tie abi nomirs. Neviens no tiem nevar dzīvot pats par sevi, per se, jo katram no tiem jāpiedzimst un jābūt radītiem vienam no otra; lai eksistētu, tie abi jāiepazīst un jānovērtē, pirms kļūst par sprieduma priekšmetu, tāpēc mirstīga cilvēka prātā tiem jābūt atdalītiem.”

----------------------------------------------------------------------------------

Grāmatu par pašizmaksas cenu var iegādāties Gudrības Vārda biedrībā
Rīgā, Cēsu ielā 26.

e-pasts: solvita.izd@apollo.lv
tālr. 67310761


Informācija:
http://solvitasgramatas.lv/
http://www.sirius-riga.lv/
Informācija par izdevniecības Sirius izdevumiem:
http://id.sirius-ru.net/

 

Piesakieties jaunumiem!

Lūdzu, ievadiet savu e-pasta adresi: