Lv | Ru

Paraugs

 

Gudrības Vārda biedrībai
juridiskā adrese: Cēsu ielā 26-17, Rīgā, LV-1012


iesniedzējs _________________________
(vārds, uzvārds)                       

personas kods __________–__________

dzīvo ___________________________

tālr. ________________________

e-pasts ________________________

 


IESNIEGUMS


Ar savu darbību vēlos atbalstīt un veicināt Gudrības Vārda biedrības noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanu, tādēļ lūdzu uzņemt mani par biedru Gudrības Vārda biedrībā.
Gaismas Skolotāju 21. gs. doto Mācību (T. Mikušina „Gudrības Vārds”) esmu iepazinis(usi), man tā ir pieņemama un saprotama.
Ar Gudrības Vārda biedrības mērķiem un darbības virzieniem, kā arī biedra tiesībām un pienākumiem esmu iepazinies(usies).

Par sevi sniedzu šādu papildus informāciju: .....................................

 

 

 

 

_______________                           _____________________

            (paraksts)                                                                                         (vārds, uzvārds)


20____. gada ____. __________________

 

 

atpakaļ

Piesakieties jaunumiem!

Lūdzu, ievadiet savu e-pasta adresi: