Lv | Ru

Budas apziņas sasniegšana nav jūsu iemiesojuma gala mērķis. Jums nav jātiecas pēc personiskiem sasniegumiem. Jums ir jātiecas palīdzēt tiem, kam vajadzīga jūsu palīdzība. Ja īstam Budam rodas jautājums: turpināt nodarboties ar savu pilnveidošanos Dievā vai ziedot visus savus sasniegumus, lai cilvēce turpinātu savu evolūciju, tad īsts Buda ziedos visus savus sasniegumus, lai turpinātos zemes evolūcijas. Spēja ziedot sevi Vispārības Labumam – tā ir visu pagātnes un tagadnes Budu un Bodhisatvu īpašība.

Gautama Buda 2007. gada 9. jūlijā

 


 

Mīļotie, es atnācu šodien, lai nostiprinātu jūsu prātos un sirdīs Dieva vadības principu. Jo nav jūsu dzīvē nekā svarīgāka, kā uzticība Dieva Gribai un pakļaušanās Dieva Gribai. <...> Viss ir pārvarams un viss ir iespējams ar Dievu! Tādēļ Ticības, tiekšanās un pastāvīguma īpašības jums ir neaizvietojamas pašreizējā jūsu attīstības posmā. To, ko nespēj izdarīt cilvēks, to var izdarīt Dievs. Pat to, kas šķiet neiespējams no cilvēciskās loģikas viedokļa. Vienkārši pielaidiet savā apziņā Dievu, pārējo Viņš izdarīs Pats.”

Valdonis Morija, 2011. gada 26. jūnijā


 

 

“Mans pienākums ir pavēstīt jums par to Ceļu, ko es gāju un ko katrs no jums var iet. Tas ir Mīlestības Ceļš, Ceļš, kas ir jūsu sirdīs. Jo tikai jūsu sirds līmenī izzūd visas pretrunas un viss, kas jūs šķir. Kad cilvēces vairākums paaugstinās savas vibrācijas līdz tādai pakāpei, ka tās tuvosies sirds čakras vibrācijām, tikai tajā apziņas līmenī izzudīs visas negatīvās parādības, viss, kas jūsu apkārtnē neatbilst Dievišķajam standartam. Tālab katrs no jums, kas vēlas tuvoties Dievam, var papūlēties un vēlēties iet manu Ceļu. Ceļu, ko es mācu. <...> Jums vajag sameklēt savas dvēseles krokās jūsu Dievišķo iespēju. Jūsu Ceļu uz mūžīgo pasauli. Jūsu Ceļu uz mieru un labsirdību. Lēnprātību un pazemību. Tieši jūsu dvēseles īpašības nosaka jūsu turpmāko evolūciju. Tam nav nekā kopīga ar ārējām izpausmēm. Iekšējais Ceļš, Dievišķais Ceļš. Šis Ceļš vienmēr ir ar jums visā jūsu iemiesojuma laikā.”

Iemīļotais Jēzus 2012. gada 24. jūnijā


 

“Jums ir jāatrod sevī stabilāks iekšējās pārliecības, cieņas, augstsirdības, harmonijas un klusuma stāvoklis. Tas ir īstais stāvoklis, kas palīdzēs jums tikt galā ar jebkurām grūtībām un pārbaudījumiem. Jums ir jātiecas iegūt sevī līdzsvara punktu, atbalsta punktu. Tas ir ļoti svarīgi. Jo tad, ja jūs to izdarīsit, ja jūs atradīsit atbalsta punktu sevī, tad jūs vienmēr būsit mierīgi, pat tad, kad visu pasauli plosīs vētra. Šis atbalsta punkts ir saite ar jūsu īsto būtību, Dievišķo būtību, ar Dievu jūsos. Kad jūs iegūsit šo līdzsvara un miera stāvokli, jūs būsit guvuši milzīgu uzvaru! Jūs varat uz laiku zaudēt šo stāvokli, jūs varat vēl un vēl reizi iegrimt ilūzijā, bet jūs jau zināsit, uz ko jums jātiecas.”

Kungs Šiva 2012. gada 22. decembrī


“Dievišķajai iespējai, kas jums tiek dota ar šo vēstījumu nodošanu, ir uzdevums vispirms dot jums pareizus orientierus, pareizu kustības virzienu. <...> Lomu spēlē pilnīgi katra cilvēka doma, kurš saskaras ar mūsu vēstījumiem, viņa reakcija uz mūsu Vārdu, ko mēs rūpīgi nogādājam jums tieši mājās cauri pasaulēm. Jūsu reakcija uz mūsu Mācībām ir viens no tiem momentiem, kas ir noteicošais turpmākajai evolūcijai. Pēc tā, kāda ir sabiedrības attieksme pret Dieva doto Vārdu, vienmēr tiek noteikts sabiedrības attīstības līmenis un tas, vai tā ir spējīga vai nav spējīga turpmākai evolūcijai.<…> Mēs neaicinām jūs akli ticēt. Mēs aicinām jūs pacelties tajā jūsu apziņas līmenī, kurā jūs esat spējīgi izjust īstu Ticību. Nevis tādu ticību, kas jums uzspiesta no ārienes, bet tādu, kas nāk no jūsu sirdīm. Tikai tādā gadījumā mēs sasniedzam mūsu rezultātu, pēc kā mēs tiecamies. Jo cilvēks, kas patiesi tic, ir spējīgs pacelties nākamajā evolūcijas pakāpē.”

Skolotājs Morija 2010. gada 5. jūnijā***

"Es atnācu šodien, lai to dvēselēs, kas ieklausās Dievišķajā Patiesībā, iesētu godbijīgu attieksmi pret Vārdu. Es vēlētos atjaunot Vārdu. Patieso Dieva Vārdu, kas jūsu dzīvē izpaužas itin visā. Dieva Vārds – tie nav parastie cilvēku vārdi, tā ir vibrācija, kas ļauj cilvēkam iegūt atšķiršanu un izpratni, un svētību. Kad jūs uz neilgu laiku nokļūstat īstās Dievišķās vibrācijās, varbūt atrodoties dabā, varbūt vērojot bērnu rotaļas, varbūt klausoties labu mūziku, jūs nevarat sajaukt šo Patiesības momentu ne ar ko citu. Jūs izjūtat iekšēju apmierinājumu, mieru, labsirdību. Šajā brīdī jūs pievienojaties Dievišķajai Patiesībai un atzīstat Dieva Vārdu pat tad, ja jūs klusējat un neko nerunājat."

Iemīļotais Jānis 2010. gada 9. janvārī


„Visās cilvēku dzīves jomās ir divas galvenās pieejas: Dievišķā un nedievišķīgā. <...> Visu uz zemeslodes notiekošo procesu vadības mehānisms atrodas jūsu būtnes iekšienē. Katrā no jums ir sava veida slēdzis, ventilis, kas liek jums pieņemt vai nu Dievišķus lēmumus, vai arī iet nedievišķīgu ceļu. <…> Mēs jums mācām, kā izdarīt atšķiršanu jūsu dzīvē un kā saglabāt saskaņu ar Dievišķo pasauli. Jūsu pirmais un pats galvenais solis būs noticēt Dievišķās pasaules eksistencei un vēlēties kalpot Gaismai.”

Gautama Buda 2014. gada 24. jūnijā


*  *  *

“Vienīgais glābiņš šajos apstākļos cilvēcei ir atgriešanās pie Dieva un patiesas ticības kā apziņas stāvokļa.<...> Koncepciju par Dievu, kas nedzīvo tempļos, bet piepilda ar sevi visu apkārtējo telpu, spēj saprast cilvēku prāti pašreizējā evolucionārās attīstības posmā. <...> Mēs nākam pie jums cerībā, ka daudzi no jums ir spējīgi saprast tās patiesības, ko mēs dodam šajā cilvēces attīstības posmā. Mēs no sirds ceram, ka šīs patiesības uzdīgs jūsu sirdīs un jūs kļūsiet vienoti ar Mācību, ko mēs dodam. Kad jūs nonākat līdz šim posmam savā attīstībā, jūs kļūstat vienoti ar iekšējo patiesību jeb jūsu sirdīs mītošo Dievu, jūs kļūstat par Gaismas un zināšanu avotu jūsu pasaulei.”

Iemīļotais Jēzus 2013. gada 27. jūnijā


*  *  *

Katra savas dzīves diena jums ir jāvelta tikai vienam: Dievam. Dievam, kas mīt jūsos, un Dievam, kas mīt katrā dzīvajā būtnē. Tikai vienai domai ir jābūt ar jums, kad jūs mostaties: "Es esmu ar Dievu!" Tikai šī viena doma spēj norobežot jūs no iluzorajiem spēkiem dienas laikā. Tikai pastāvīga koncentrēšanās uz Dievu spēj izraut jūs no ilūzijas tīkliem. Nepagurdami katru dienu lūdziet Dievu būt ar jums un vadīt visu jūsu dzīvi, visas jūsu izvēles. Tikai Dievs spēj palīdzēt jums, jūsu dvēselēm šajā sarežģītajā laikposmā, šajā cilvēces apziņas mijkrēslī.”

Kungs Šiva 2014. gada 21. decembrī

 


*  *  *

Patiesība, Dievs, Mīlestība ir jūsos

Jēzus  2009. gada 3. janvārī

Jums vajag saprast, ka īstajai Ticībai nav nekā kopēja ar rituāliem un ceremonijām. Īstā Ticība ir jūsu sirdīs. Dievs mīt jūsu sirdīs. Tiem cilvēkiem, kas ir iepazinuši īsto Dievu, kas mīt sirdī, nav nekādas atšķirības, kurā svētnīcā ieiet, lai lūgtos.
        Nav svarīgi: vai jūs ieejat budistu pagodā, kristiešu baznīcā, sinagogā, mošejā vai lūgšanu namā. Ja jūs ejat tur pie Dieva, jūs viņu atradīsiet visur.

lasīt vairāk ...


*  *  *

Par pašreizējo situāciju uz Zemes

Gautama Buda 7. marts 2007. gads

 

Kā vienmēr, tie no jums, kas lasa mūsu vēstījumus, ir tie cilvēki, kuri visvairāk ir gatavi konkrētām darbībām. Tāpēc es nāku pie jums šajā dienā, lai paskaidrotu situāciju un vērstos pie jums pēc palīdzības.

 

lasīt vairāk ...


*  *  *

Par Kundalini Jogu

Kundalini jogu var uzskatīt par tiešu, iedarbīgu metodi cilvēka ceļā uz savienošanos ar savu dvēseli un To, kas radījis viņa dvēseli. Tā ir ne tikai garīga mācība, tā ietver sevī cilvēka ārējās un iekšējās dabas harmoniju un vienotību. Kundalini joga strādā ar ķermeni, dvēseli un garu, harmonizējot šos aspektus un cilvēka atkalapvienošanos ar visuma Radītāju. Tādējādi cilvēks, kas praktizē šo jogu, iegūst plašāku skatu, atverot un mainot savu apziņu. 

lasīt vairāk ...


*  *  *

 

Norādījumi par to, kādai jābūt jūsu attieksmei pret visu, kas ir jūsu apkārtnē blīvajā pasaulē un smalkākajās pasaulēs

El Morija 2006. gada 20. aprīlī

 

 


LABAIS UN ĻAUNAIS
Pārdomas, J. Blavatskas "Slepeno Doktrīnu" lasot
T. Mikušina

Grāmatā "Labais un ļaunais (Pārdomas, J. Blavatskas "Slepeno Doktrīnu" lasot)" autore T. Mikušina sniedz zināšanas par patieso cilvēces vēsturi, sniedz izvērstu skaidrojumu par tā saukto Lucifera un eņģeļu krišanu, un par cilvēces krišanu.
No cilvēces mūžīgajiem Skolotājiem un sargātājiem saņemtās zināšanas, kas izskaidrotas šajā grāmatā, ir sava veida Patiesības pirmavots, kas pastāv neatkarīgi no vispārpieņemtajiem uzskatiem, viedokļiem, intelektuālām teorijām un atzinumiem.
Šīs atklāti pasniegtās slepenās zināšanas pēc būtības ir atslēga izpratnei par cilvēka eksistences un misijas jēgu.

lasīt vairāk ...


*  *  *

 

Mēs dodam jums Dzīvo Vārdu, Dzīvo Mācību un
gaidām, ka jūs nesīsiet mūsu Vārdu un mūsu Mācību dzīvē ar konkrētiem darbiem fiziskajā plānā

Sanats Kumara 2006. gada 18. jūlijā

  

Piesakieties jaunumiem!

Lūdzu, ievadiet savu e-pasta adresi: