Lv | Ru

Biedrība uzaicina tos, kas vēlas ar nesavtīgu darbu vai jebkādu citu pienesumu dot savu ieguldījumu biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanā un kas ir iepazinuši un pieņēmuši 21. gs. Gaismas Skolotāju doto Mācību, pievienoties biedrības biedru saimei. Tam jums ir jāuzraksta iesniegums un elektroniskā vai papīra formātā jānosūta biedrības valdei.

e-pasta adreseinfo@gvbiedriba.lv

pasta adrese: 
Gudrības Vārda biedrība, Cēsu ielā 26, Rīga, LV-1012.

Piesakieties jaunumiem!

Lūdzu, ievadiet savu e-pasta adresi: