Lv | Ru

Vērtīgais 2018. gada devums – Gudrības Skolotāju Mācības grāmatu veiksmīga izplatīšana.

Svētki pagājuši, laiks atskatīties uz paveikto aizvadītajā 2018. gadā. Ar gandarījumu varam teikt, ka Gudrības Skolotāju Mācības sekotāju skaits ar katru gadu palielinās.

Kā jau zināms, regulāri tiek izmantota iespēja Gudrības Skolotāju Mācības grāmatas izplatīt ikgadējās grāmatu izstādēs un grāmatām veltītos valsts mēroga pasākumos, kā arī citos lielākos pasākumos un festivālos, kas veltīti cilvēku garīgajai izaugsmei. Visas šīs aktivitātes un to rezultāti ir atspoguļoti Gudrības Vārda biedrības mājaslapā www.gvbiedriba.lv.

2018.gads iezīmējās ar jaunu tendenci – pateicoties mūsu aktīvākajiem Gudrības Vārda biedrības dalībniekiem grāmatu izplatīšanas jomā 2018. gada vasarā Mācību un grāmatas ļoti veiksmīgi izdevās izplatīt cilvēku publiskajās pulcēšanās vietās dažādos pilsētu svētkos un pasākumos. Šis darbs deva reālus augļus Mācības popularizēšanā dažādiem cilvēkiem. Panākumi apliecināja dažādu Latvijas novadu iedzīvotāju tieksmi pēc patiesām garīga rakstura zināšanām un pat viesa cerību, ka pie mums Latvijā ir sākusies sava veida garīgā atmoda.

Arī ziemas periodā Ziemassvētku gaidīšanas laikā Žēlsirdības un Labdarības mēnesī decembrī tika veikts Mācības grāmatu dāvināšanas darbs. Iekļaujoties īpašajā pirmssvētku laika atmosfērā, mūsu aktīvistiem veiksmīgi izdevās izplatīt Gudrības Skolotāju Mācības grāmatas, dāvinot tās Jaundubultu Rehabilitācijas centra pacientiem un bibliotēkai. Grāmatu “Gudrības Vārds” komplekti tika dāvināti Gaiļezera Onkoloģijas Centra bibliotēkai. Dāvinājumi šajās iestādēs tika pieņemti ar lielu pateicību un mīlestību. Jo dāvanām līdzi tika dota arī mīlestība un iejūtība attiecībā uz grūtībās un veselības problēmās nonākušiem līdzcilvēkiem, kas arī gaida Ziemassvētku Brīnumu. Tieši tādiem cilvēkiem, kas iet caur grūtībām un ciešanām, sirdis nereti ir daudz atvērtākas nekā cilvēkiem pie pilnas veselības un labklājības. Jāatzīmē arī ļoti veiksmīga Mācības grāmatu izplatīšana decembrī ar dāvināšanu izbraukuma tirdzniecības ietvaros Mārupē un Mārupes bibliotēkā. Tika novērots īpaši liels pieprasījums pēc grāmatas “Dievišķās Gudrības Dārgumi”, kuru jebkurš cilvēks parasti pieņem bez pretenzijām. Kopumā pieprasījums sabiedrībā pēc Mācības ir ievērojami audzis. Vēl pirms dažiem gadiem mēs nespētu iedomāties, ka varētu pietrūkt “Gudrības Vārds” grāmatu, kā tas, piemēram, notika arī Mārupē un Jaundubultos. Sava nozīme ir atpazīstamībai, izdevniecību SOL VITA un mūsu grāmatu izplatīšanas aktīvistus jau pazīst no agrākajām izstādēm un pasākumiem. Cilvēki jau zina par Mācību arī pēc vasaras aktivitātēm pilsētu svētkos un tagad regulāri griežas izdevniecībā pēc grāmatām. Redzams, cik ātri viss tomēr mainās. Tādēļ jāturpina strādāt ar Mācības izplatīšanu pat tad, ja kādu brīdi veicas mazāk. Tikai neapsīkt un nepadoties. Darīt. Un notiks. Redzot, ka publiskos pasākumos un tirgos bez materiālām lietām var gūt arī dvēseles veldzi, daudzi cilvēki sāk pamazām nonākt pie pilnīgākas dzīves izpratnes. Protams, no pašiem aktīvistiem šis darbs prasa papildus pūles, bet tā ir patiesi reāla darbība dzīvē cilvēku labā, tiešā un ciešā saistībā ar dzīvi. Un ziemas izbraukuma laikā nosalušās rokas un kājas varbūt kompensē gandarījuma sajūta, ka padarīts svētīgs un cilvēku dvēselēm vitāli vajadzīgs darbs...

Liels paldies mūsu grāmatu izplatīšanas darba aktīvistiem Anitai Steponavičai, Astrai Kretulniecei, Lijai Liepiņai, Ilutai Pavezskai, Dagnijai Briedei, Ingunai Sārei, Andrim Auziņam, Sergejam Konahinam, Ritai Baumai, Ilzei Zvantei, Baibai Gulbei, Guntim Kalējam, Jānim Teterim, Ojāram Blūmam, Intai Serģei un daudziem citiem, kas arī katrs pēc savām iespējām snieguši palīdzību kopējā darbā.

Vissirsnīgākais paldies visiem visiem ziedotājiem, kas snieguši savu finansiālo palīdzību grāmatu dāvināšanas akcijas “Izlasi pats un iedod draugam!” sekmīgai norisei pasākumos (ieskaitot izbraukumu pasākumos uz novadiem) un grāmatu izstādēs!

Agrākos gados izdoto “Gudrības Vārds” grāmatu ievadā Lielās Baltās Brālības Sūtne Tatjana Mikušina izteica vēlējumu: “Būtu labi, ja šis darbs atrastu savu lasītāju, to, kam tas paredzēts un kam tas nepieciešams kā tīra ūdens malks izslāpušajam”.

Lūk, pienācis laiks, ka varam būt patiesi gandarīti un priecīgi, ka Sūtnes Tatjanas Mikušinas izteiktais vēlējums un cerība par to, lai viņas daudzu gadu darbs nestu reālus augļus, sāk rast piepildījumu. Alkas pēc tīras zinību veldzes ir! Un ir Avots, kas tās veldzēs! Mūsu uzdevums ir norādīt uz šo Avotu.

Balstoties jau uz ievērojamas un vērtīgas pieredzes bāzes, Mācības izplatīšanas darbs var veiksmīgi turpināties, zinot, ka Mācība kļūst vajadzīga un neaizstājama katra cilvēka dzīvē.

 

 

Piesakieties jaunumiem!

Lūdzu, ievadiet savu e-pasta adresi: