Lv | Ru

Gudrības Vārds Latvijas grāmatu izstādē 2015

Aizvadīta kārtējā grāmatu izstāde, kas no 27. februāra līdz 1. martam notika Ķīpsalas Starptautiskajā izstāžu centrā ar izdevniecības Sol Vita piedalīšanos, kuras apgādā ir izdotas 24 Tatjanas Mikušinas grāmatas latviešu valodā: visi ar Tatjanas Mikušinas starpniecību saņemtie Dievišķo Valdoņu vēstījumi 10 grāmatās "Gudrības Vārds" un citas viņas grāmatas, kas uzrakstītas par dažādiem tematiem no Valdoņu dotās Mācības.

Nelielajā izdevniecībai atvēlētajā stendā bija izstādītas gan Tatjanas Mikušinas grāmatas latviešu un krievu valodā, gan mūsu mīļoto Dievišķo Skolotāju attēli un diski ar vēstījumu un rozāriju audioierakstiem.

Īpaši sagatavoti bija izdales materiāli: brošūra "Ceļš uz Jauno Pasauli. Kas glābs Krieviju un pasauli?", bukleti "Tikumība - Jaunā laikmeta ideoloģija", "Augstas tikumības doktrīna", kustības "Par tikumību!" dalībnieka kodekss un "Senās Mācības būtība". Tie tika dāvināti visiem, kas vien bija gatavi tos saņemt.

Mūsu stendā visu triju izstādes dienu laikā pašaizliedzīgi ar lielu degsmi un atdevi strādāja Anita, Mundra un Līga, nepagurdamas stāstot apmeklētājiem gan par Valdoņu Mācību un viņu Sūtni, gan par kustību "Par tikumību!", kā arī atbildēdamas uz daudzajiem jautājumiem, kādus uzdod cilvēki, kas pirmo reizi sastopas ar tik neparastu literatūru un informāciju. Protams, bija atnākuši arī lasītāji, kas jau ir iepazinuši Mācību, tie atnāca pēc jaunākajām grāmatām vai mīļāko Skolotāju attēliem.
Izstādes laikā darbā palīdzēja arī Astra un Sergejs.

Latvijas grāmatu izstādē ik reizi tradicionāli notiek dažādi kultūras pasākumi, sākot no dažādām nodarbībām bērniem un beidzot ar grāmatu prezentācijām, kurās lasītājiem ir iespēja tikties ar pašiem autoriem.

Izdevniecības Sol Vita vadītāja Veronika bija noorganizējusi divus pasākumus kultūras stendā: "Saruna par Tikumību" un "Jaunāko grāmatu prezentācija". Tie norisinājās viens pēc otra, un tas nozīmēja, ka 2 stundas visi izstādes apmeklētāji dzirdēja sarunu par tikumību un informāciju par  Gudrības Valdoņu Mācību, jo kultūras stends ir atvērts no trim pusēm, un mikrofonā runātais tiek atskaņots visā plašajā hallē.

Pēc Veronikas ievada par tikumības principiem un to ievērošanas problēmām sabiedrībā uzstājās Pēteris, viņš pastāstīja par Starptautisko sabiedrisko kustību "Par tikumību!", kā arī dalījās savā darbā gūtajā pieredzē par cilvēka apziņas mainīšanos. Tika demonstrēts video ar Tatjanas Mikušinas atbildi uz jautājumu no Rīgas un divi videoieraksta fragmenti ar viņas uzstāšanos SSK "Par tikumību!" Pirmajā kongresā 2014. gada 24. maijā, kā arī videoieraksts ar nu jau aizsaulē aizgājušā Latvijas televīzijas žurnālista Ērika Niedras uzstāšanos pasākumā "Vai esam augsti tikumīga sabiedrība" 2014. gada 29. augustā Rīgā.

Pēc tam Veronika atvēra autoru T. Mikušinas, O. Ivanovas, J. Iļjinas grāmatu "Grēku nožēlošana glābs Krieviju. Par cara ģimeni" un īsumā pastāstīja par tās saturu, kā arī demonstrēja nelielu videofilmu ar cara ģimenes fotoattēliem, kas sagatavota pēc grāmatas priekšvārda.