Lv | Ru

Par iespēju iegādāties Gudrības Valdoņu Mācības grāmatas

Rīgā, Cēsu ielā 26, izdevniecībā Sol Vita ir iespējams iegādāties grāmatas, kurās publicēti ar Lielās Baltās Brālības sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību saņemtie Gudrības Valdoņu vēstījumi, Tatjanas Mikušinas tematiskās grāmatas un diskus ar vēstījumu audioierakstiem viņas lasījumā.
Krājumā ir šādi izdevumi:


GRĀMATAS LATVIEŠU VALODĀ

Tatjana Mikušina
Labais un ļaunais (
Pārdomas, Helēnas Blavatskas "Slepeno Doktrīnu" lasot)

Grāmata uzrakstīta Gudrības Valdoņu vadībā. Tajā ir skaidrotas zināšanas par vissenāko cilvēces vēsturi, ko Valdoņi devuši ar J.Blavatskas starpniecību 19. gs., un ir atjaunota patiesā izpratne par Lucifera un eņģeļu krišanu, par cilvēces krišanu.
Izdevniecība Sol Vita 2012, 175 lpp. 

Vairāk informācijas par grāmatu ...
 

 

Gudrības Valdoņu Mācība:

Tatjana Mikušina
Gudrības Vārds 1

Grāmatā ir visi Gudrības Valdoņu vēstījumi, kas saņemti ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību laikā no 2005. gada 4. marta līdz 30. jūnijam.
Izdevniecība Sol Vita 2011., 441 lpp.

Tatjana Mikušina
Gudrības Vārds 2

Grāmatā ir visi Gudrības Valdoņu vēstījumi, kas saņemti ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību laikā no 2005. g. 5. augusta līdz 2008. g. 10. janvārim.
Izdevniecība Sol Vita 2010., 438 lpp.

Tatjana Mikušina
Gudrības Vārds 3

Grāmatā ir visi Gudrības Valdoņu vēstījumi, kas saņemti ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību laikā no 2008. gada 13. marta līdz 2011. gada 26. jūnijam.
Izdevniecība Sol Vita 2012., 455 lpp.

Tatjana Mikušina
Gudrības Vārds 4

Grāmatā ir Gudrības Valdoņu vēstījumi, kas saņemti ar Lielās Baltās Brālības sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību 2011. un 2012. gadu mijā – no 27. decembra līdz 2. janvārim.
Grāmatai pielikumā ir skaņu ierakstu disks, kurā ir visi šī cikla diktātu audioieraksti, ko veikusi pati Tatjana Mikušina tūlīt pēc katra diktāta saņemšanas tā Dievišķā Skolotāja klātbūtnē, kurš ir devis diktātu.
Izdevniecība Sol Vita 2012., 40 lpp.

Tatjana Mikušina
Gudrības Vārds 5

Grāmatā ir Gudrības Valdoņu vēstījumi, ko Lielās Baltās Brālības sūtne Tatjana Mikušina pieņēma Latvijā laikā no 2012. gada 21. jūnija līdz 29. jūnijam, kā arī divi rozāriji, ko Tatjana Mikušina ir sastādījusi ar šī cikla diktātu tekstiem. Grāmatai pielikumā ir skaņu ierakstu disks, kurā ir visi šī cikla diktātu audioieraksti, ko Tatjana Mikušina veikusi tūlīt pēc katra diktāta saņemšanas tā Dievišķā Skolotāja klātbūtnē, kurš ir devis diktātu.
Izdevniecība Sol Vita 2012., 52 lpp.


Rozāriju grāmatas:


Tatjana Mikušina
Jaunā laika rozārijs

Grāmatā ir rozāriji, ko Tatjana Mikušina ir sastādījusi saskaņā ar Dievišķās Būtnes Sanata Kumaras lūgumu un padomiem. Tajos ir teksti no Gudrības Valdoņu vēstījumiem, kas doti ar viņas starpniecību, un izmantotas gan tradicionālās kristiešu lūgsnas, gan arī hinduistu mantras. Grāmatā ir arī ziņas par rozāriju rašanās vēsturi un Gudrības Valdoņu rekomendācijas, kādas jāievēro garīgajā darbā, arī rozāriju lasīšanā.
Izdevniecība Sol Vita 2012, 351 lpp.

Tatjana Mikušina
Mātes Marijas rozāriji

Grāmatā ir ietverti Mātes Marijas rozāriji, Jēzus rozārijs, kā arī rekomendācijas rozāriju lasīšanai un Mātes Marijas vēstījums par rozāriju lasīšanas nepieciešamību. Grāmatā ir ievietotas arī Dievišķo Skolotāju ieteiktās īsās lūgšanas dažādos dzīves gadījumos.
Izdevniecība Sol Vita 2011, 111 lpp.

 

Tematiskās grāmatas:
 

Tatjana Mikušina
Jūs mīlat, tātad jūs esat dzīvi

Grāmatā ir sakopoti ar Tatjanas Mikušinas starpniecību saņemtie Gudrības Valdoņu vēstījumi un vēstījumu fragmenti par Mīlestību - absolūto, Dievišķo Mīlestību, kas vienīgā var pavērt cilvēcei ceļu nākotnes pasaulē un bez kuras tās turpmāka eksistence un evolūcija nav iespējama.
Izdevniecība Sol Vita 2012, 159 lpp.


Tatjana Mikušina
Senās Mācības būtība

Grāmatā Tatjana Mikušina ir atklājusi Mācības galvenās pamattēzes, ko dažādos laikos cilvēcei devuši Dievišķie Valdoņi - Gaismas Skolotāji. Par katru no 26 Mācības pamattēzēm ir savākti vienkopus vēstījumi vai vēstījumu fragmenti, ko Dievišķie Valdoņi ir devuši cilvēcei ar Tatjanas Mikušinas starpniecību laikā no 2005. līdz 2012. gadam.
Izdevniecība Sol Vita 2012, 224 lpp.


Tatjana Mikušina
Brīvības atslēgas

Krājumā ir savākti vienkopus Gudrības Valdoņu praktiskie padomi, kas ir kā atslēgas uz Brīvību no piesaistes materiālajai pasaulei, ko Skolotāji dēvē par ilūzijas pasauli. Grāmatā ir dots jauns skatījums sevis un sava dzīves iekārtojuma izpratnei. Doti padomi par uzturu, dzīves apstākļiem, saskarsmi ar dabu, kaitīgu ieradumu atmešanu un daudzi citi.
Izdevniecība Sol Vita 2012, 224 lpp.

*  *  *

Krājumā ir arī Gudrības Valdoņu vēstījumu audioieraksti diskos, ko Tatjana Mikušina ir ierakstījusi tūlīt pēc katra diktāta saņemšanas tā paša Dievišķā Skolotāja klātbūtnē, kurš devis diktātu.
Visas iepriekš minētās grāmatas un diskus, kā arī Gudrības Valdoņu attēlus var iegādāties par izdevniecības cenām izdevniecībā Sol Vita.

adrese:
izdevniecība Sol Vita, Cēsu ielā 26, Rīga, LV-1012
e-pasts: solvita.izd@apollo.lv
tālr. 67310761

Informācija:
http://solvitasgramatas.lv/
http://www.sirius-riga.lv/
Informācija par izdevniecības Sirius izdevumiem:
http://id.sirius-ru.net/

 

GRĀMATAS KRIEVU VALODĀ
 

Gudrības Valdoņu Mācība
 

Татьяна Микушина
Добро и Зло (Частное прочтение "Тайной Доктрины" Е.П. Блаватской)

Grāmata uzrakstīta Gudrības Valdoņu vadībā. Tajā ir skaidrotas zināšanas par vissenāko cilvēces vēsturi, ko Valdoņi devuši ar J.Blavatskas starpniecību 19. gs., un ir atjaunota patiesā izpratne par Lucifera un eņģeļu krišanu, par cilvēces krišanu.
Izdevniecība Sirius, 168 lpp.

Татьяна Микушина
Слово Мудрости – 15

Grāmatā publicēti Dievišķo Gudrības Valdoņu vēstījumi, ko Lielās Baltās Brālības sūtne Tatjana Mikušina pieņēma no 2011. gada 27. decembra līdz 2012. gada 2. janvārim.
Izdevniecība Sirius 2012, 40 lpp.

Татьяна Микушина
Слово Мудрости – 16

Grāmatā publicēti Dievišķo Gudrības Valdoņu vēstījumi, ko Tatjana Mikušina pieņēma Latvijā no 2012. gada 21. jūnija līdz 29. jūnijam, kā arī Devītais Mātes Marijas mazais rozārijs „Tumsai ir pienācis gals, un nākotnē jūs gaida tikai Gaisma”, ko Tatjana Mikušina ir uzrakstījusi ar Mātes Marijas 25. jūnija diktāta tekstu.
Izdevniecība Sirius 2012, 60 lpp.

Татьяна Микушина
Слово Мудрости – 17

Grāmatā publicēti Dievišķo Gudrības Valdoņu vēstījumi, ko Tatjana Mikušina pieņēma no 2012. gada 21. decembra līdz 28. decembrim Portugālē.
Izdevniecība Sirius 2013, 48 lpp.

Татьяна Микушина
"Слово Мудрости" (Том 1,2,3)

Grāmatas trijos sējumos ietilpst visi Dievišķo Gudrības Valdoņu dotie vēstījumi jeb diktāti, ko Tatjana Mikušina ir pieņēmusi laikā no 2005. gada 4. marta līdz 2011. gada 26. jūnijam. Grāmatas ir skaisti iespiestas, cietos vākos, ar krāsainiem Dievišķo Gudrības Valdoņu attēliem.
Izdevniecība Sirius 2011, 1. sēj. 648 lpp., 2. sēj. 672 lpp., 3. sēj. 672 lpp.

3 Rozāriju grāmatas:

Татьяна Микушина
Розарий Нового Дня
    136 lpp.

Татьяна Микушина
Розарий Нового Дня – 2
   90 lpp.

Татьяна Микушина
Розарий Нового Дня – 3
    176 lpp.

Šajās grāmatās ir rozāriji, ko Tatjana Mikušina ir sastādījusi saskaņā ar Kunga Sanata Kumaras lūgumu un padomiem. Tajos ir teksti no Gudrības Valdoņu vēstījumiem, kas doti ar viņas starpniecību, un izmantotas gan tradicionālās kristiešu lūgsnas, gan arī hinduistu mantras un lūgšanas no Korāna. Grāmatā ir arī ziņas par rozāriju rašanās vēsturi un Gudrības Valdoņu rekomendācijas, kādas jāievēro garīgajā darbā, arī rozāriju lasīšanā.
Izdevniecība Sirius.

Tematiskās grāmatas:

Татьяна Микушина
Добро и Зло (Частное прочтение "Тайной Доктрины" Е.П. Блаватской)

Grāmata uzrakstīta Gudrības Valdoņu vadībā. Tajā ir skaidrotas zināšanas par vissenāko cilvēces vēsturi, ko Valdoņi devuši ar J.Blavatskas starpniecību 19. gs., un ir atjaunota patiesā izpratne par Lucifera un eņģeļu krišanu, par cilvēces krišanu.
Izdevniecība Sirius, 168 lpp.

Татьяна Микушина
Как избежать катаклизмов

Grāmatā apkopoti vēstījumi un vēstījumu fragmenti, kuros dotas zināšanas par kataklizmām, par cilvēces apziņas ciešo saistību ar to rašanās cēloņiem un iespējām novērst dabas un tehnogēnās katastrofas.
Izdevniecība Sirius, 2012., 280 lpp.

Татьяна Микушина
Сутры Древнего Учения

Grāmatā Tatjana Mikušina ir atklājusi Mācības galvenās pamattēzes, ko dažādos laikos cilvēcei devuši Dievišķie Valdoņi - Gaismas Skolotāji. Par katru no 26 Mācības pamattēzēm ir savākti vienkopus vēstījumi vai vēstījumu fragmenti, ko Dievišķie Valdoņi ir devuši cilvēcei ar Tatjanas Mikušinas starpniecību laikā no 2005. līdz 2012. gadam.
Izdevniecība Sirius 2012, 224 lpp.

Татьяна Микушина
Владыки о карме

Grāmatā ietverti vēstījumi, ko Gudrības Valdoņi ar sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību devuši laikā no 2005. gada 4. marta līdz 2007. gada 10. janvārim un kuros ir dotas zināšanas par karmas jeb cēloņu un seku likumu un tā darbības izpausmēm.
Izdevniecība Sirius,188 lpp.

Татьяна Микушина
Вы любите, значит, вы живы!

Grāmatā ir apkopoti ar Tatjanas Mikušinas starpniecību saņemtie Gudrības Valdoņu vēstījumi un vēstījumu fragmenti par Mīlestību - absolūto, Dievišķo Mīlestību, kas vienīgā var pavērt cilvēcei ceļu nākotnes pasaulē un bez kuras tās turpmāka eksistence un evolūcija nav iespējama.
Izdevniecība Sirius 2012, 160 lpp.

Татьяна Микушина
Благословенная Россия

Grāmatā apkopoti pareģojumi par Krievijas nākotni, ko Fatimā un Medžugorjē devusi Māte Marija, ko vēstījuši Krievijas svētie, Eiropas un Amerikas pareģi, Indijas garīgie Skolotāji un Rērihu ģimene, kā arī izmantoti ar Tatjanas Mikušinas starpniecību saņemtie diktāti, kuros vēstīts par Krievijas nākotni.
Izdevniecība Sirius, 232 lpp.

Татьяна Микушина
Духовная миссия России

Grāmatā ietverti tie ar Tatjanas Mikušinas starpniecību saņemtie Gudrības Valdoņu  vēstījumi, kas galvenokārt domāti Krievijas iedzīvotājiem, kuriem nav vienaldzīgs savas valsts liktenis un kuri aicināti realizēt Dievišķo iespēju Krievijai būt par garīgā attīstības ceļa paraugu.
Izdevniecība Sirius, 248 lpp.

Татьяна Микушина
Восхождение

Grāmata satur vēstījumus un vēstījumu fragmentus par tāda paša nosaukuma seminārā aplūkotajiem tematiem: Visuma evolūcijas posmi, pašreizējā posma īpatnības, realitātes garīga atšķiršana no ilūzijas, Zemes cilvēces loma pašreizējā posmā. Semināru no 2006. gada 24. līdz 26. martam Maskavā vadīja Tatjana Mikušina.
Izdevniecība Sirius, 176 lpp.

Татьяна Микушина
Внутренний Путь

Grāmata satur vēstījumus un vēstījumu fragmentus par tāda paša nosaukuma seminārā aplūkotajiem tematiem: saikne ar Augstāko Es, meditācijas metodika, iekšējā saikne ar Skolotāju. Semināru 2006. gada septembrī Altajā vadīja Tatjanas Mikušina.
Izdevniecība Sirius, 146 lpp.

Татьяна Микушина
Путь Посвящений

Grāmata satur vēstījumus un vēstījumu fragmentus par tāda paša nosaukuma seminārā aplūkotajiem tematiem: iesvētījumu Ceļš cilvēces vēsturē, iesvētījumu Ceļa iekšējā jēga, iesvētījumi mūsdienās. Tatjana Mikušina vadīja semināru 2007. gada martā Maskavā.
Izdevniecība Sirius, 200 lpp.

Semināra "Путь Посвящений" materiālu komplekts:
1. Grāmata "Путь Посвящений",
2. Semināra "Путь Посвящений" videoieraksts DVD. Ieraksta ilgums 3 stundas 43 min.
3. CD disks ar seminārā izmantoto diktātu un to fragmentu (jaunā redakcijā) audio ierakstu. Ieraksta ilgums 3 stundas 28 min.
Tatjana Mikušina veikusi ierakstu semināra sagatavošanas laikā. Diskā kopumā ierakstīti 30 diktāti un diktātu fragmenti. Diktātu ieraksti mijas ar klasiskās mūzikas skaņdarbiem. Ar diska saturu iespējams iepazīties:
http://id.sirius-ru.net/soderg.htm
Izdevniecība Sirius.

*  *  *


Krājumā ir arī Gudrības Valdoņu vēstījumu audioieraksti diskos, ko Tatjana Mikušina ir ierakstījusi tūlīt pēc katra diktāta saņemšanas tā paša Dievišķā Skolotāja klātbūtnē, kurš devis diktātu. Vēstījumu ieraksti mijas ar klasiskās mūzikas skaņdarbiem, kas izvēlēti tā, lai palīdzētu noskaņoties Skolotāja diktāta un enerģiju labākai uztverei un izpratnei.
Visas iepriekš minētās grāmatas un diskus, kā arī Gudrības Valdoņu attēlus var iegādāties par pašizmaksas cenām Gudrības Vārda biedrībā
.

Adrese:
Rīgā, Cēsu ielā 26, Rīga, LV-1012
e-pasts: solvita.izd@apollo.lv
tālr. 67310761

Informācija:
http://solvitasgramatas.lv/
http://www.sirius-riga.lv/
Informācija par izdevniecības Sirius izdevumiem:
http://id.sirius-ru.net/

 

atpakaļ uz jaunumiem

Piesakieties jaunumiem!

Lūdzu, ievadiet savu e-pasta adresi: